• เรียนสมาชิกทุกท่านโปรดทราบว่าเราจะหยุดใช้บัญชีธนาคารทั้งหมดภายใต้ชื่อดังต่อไปนี้ วรัญญู ปลั่งกลาง (Warunyou Plangklang) กรุณาโอนเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในหน้าฝากเงินเท่านั้น ขอบคุณค่ะ [BBL 5847103974 ] [KBANK 0753250921] [KTB 6799422881]
Add friend